Λήξη υποβολής ΕΡΓΑΣΙΩΝ
28 Φεβρουαρίου 2019


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Οι περιλήψεις των εργασιών και πρακτικών θα δημοσιευθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ποιότητα, Ασφάλεια και Θέματα Εκπαίδευσης στην Αναισθησιολογία
 • Αναισθησία στη Νευροχειρουργική
 • Αναισθησία για επεμβάσεις θώρακα, καρδιάς και αγγείων
 • Μαιευτική Αναισθησία
 • Αναισθησία σε ακραίες ηλικίες (παιδιά – υπερήλικες)
 • Περιοχική Αναισθησία, Διαχείριση οξέος και χρόνιου πόνου
 • Θέματα Επείγουσας και Εντατικής Ιατρικής
 • Περιεγχειρητικό Monitoring
 • Διαχείριση υγρών και παραγώγων αίματος
 • Ενδιαφέροντα Περιστατικά
 • Βήμα ειδικευομένων
 • Νοσηλευτική

Οι εργασίες θα είναι προφορικές ανακοινώσεις ή e-posters.

Εάν επιθυμείτε η εργασία σας να είναι υποψήφια για βράβευση συμπληρώστε το αντίστοιχο πεδίο. Θα απονεμηθεί βραβείο καλύτερης εργασίας στις εξής κατηγορίες:

 • Βήμα ειδικευομένων
 • Ενδιαφέροντα περιστατικά
 • Κλινικές ή πειραματικές μελέτες
 • Καλύτερη δημοσίευση 2017-18
 • Νοσηλευτική εργασία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Word

Η περίληψη υποβάλλεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
Το κείμενο θα πρέπει να καταλαμβάνει μία (1) σελίδα Α4 με περιθώρια σελίδας, σε όλες τις πλευρές 2,5 cm και μονό διάστιχο. Μέγιστος αριθμός λέξεων 350.
Τίτλος εργασίας: Γραμματοσειρά Calibri, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά γράμματα, μέγεθος 14.
Συγγραφείς: Γραμματοσειρά Calibri, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά έντονα (bold) γράμματα, μέγεθος 11. Πρώτα το επώνυμο, μετά το όνομα και υπογράμμιση του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
Προέλευση / Ίδρυμα συγγραφέων: Γραμματοσειρά Calibri, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά πλάγια (italic) γράμματα, μέγεθος 9.
Περίληψη: Γραμματοσειρά Calibri, πλήρης στοίχιση, μέγεθος 10.
Η περίληψη για ερευνητική εργασία θα έχει την ακόλουθη δομή: Σκοπός, Υλικό & Μέθοδος , Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
Η περίληψη για παρουσίαση περιστατικού θα έχει την ακόλουθη δομή: Σκοπός, Παρουσίαση περιστατικού, Συμπέρασμα.
Οι παραπάνω ενότητες θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).
Προαιρετικά: Βιβλιογραφία έως 3 αναφορές: Γραμματοσειρά Calibri, αριστερή στοίχιση με πεζά πλάγια (italic) γράμματα μέγεθος 9.


Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα των περιλήψεων και θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί.

Back to Top